Hibrid

Hibrid. 2018

Transitar sobre la línia que separa allò més descriptible del que resta amagat. Fusionant dos elements com l’aigua i la vegetació. Les interpretacions són lliures.