Universos

Universos. 2018

En fixar la mirada sobre l’infinit, els elements perden la seva pròpia naturalesa per construir un estat d’indefinició perfecte. En l’espai que ocupen es creen complicitats que ajuden a generar un clima harmònic propi d’un univers.